Om sidan

Om sidan

Berättelsen om hemsidan tog sin början med ett par par lådor som hittades bortglömda i ett lager, fyllda med fotografier tagna av Fricis Forstmanis. Fotografierna, tusentals inalles, var tagna från basketevenemang från 50-talets mitt och ända in i modern tid. Lådorna var på väg att slängas, men lyckligtvis  kände de till att Lars-Åke Persson, en före detta basketspelare med bibehållet intresse i sporten, hade frågat efter bilderna länge och kontaktade honom i fall han fortfarande var intresserad.

Så var alltså fallet, och fotografierna räddades från förstörelse. Syftet med bilderna var att de skulle kunna ses av så många personer som möjligt, och då var det naturligt att få ut dem på Internet. Det var bara ett problem: det var tusentals bilder, och alla behövde scannas in.

Dessutom var de allra flesta personerna på bilderna oidentifierade. Uppgiften att kategorisera, scanna in och identifiera basketspelarna föll på Lennart Odéen, som har arbetat med detta i flera års tid och förmodligen känner till mer om gamla basketspelare än de allra flesta. Arbetet med att lägga in bilderna pågår fortfarande.

Syftet med hemsidan är att allmänheten ska få ta del av Fricis Forstmanis alla basketbilder. Om inget annat står noterat, är alla bilder som du kan hitta på hemsidan gratis att använda och distribuera, såtillvida att det inte sker med ekonomisk vinning i åtanke samt att  upphovsmannen nämns.